Vanliga frågor

Vad är det frågan om?

Radonima är stolt medlem i Svensk Radonförening.

Vanliga frågor och svar


"Vad är radon? Varför behöver vi söka efter det? Vem säger att vi måste mäta på ett visst sätt när det är vi i föreningen som betalar notan?!" Frågorna kring det vi arbetar med är många och det är svårt att förmedla alla svar i vår direkta kommunikation med er som förening. Här samlar vi många av de frågor vi dagligen får och hoppas att det hjälper er inför radonmätning i just er fastighet.

 

Vad är radon?

Radon sönderfaller från utgångsämnet Uran-238 och bildas hela tiden på nytt i marken. Radon finns naturligt i marken överallt i Sverige och via otätheter i marken kan gasen leta sig in i våra bostäder. Otätheterna i grunden behöver inte vara stora, de kan vara så små att vi inte ens lyckas skildra dem med våra ögon och det räcker för att radon ska kunna sippra in i vår inomhusmiljö.


Är det så viktigt att göra radonmätning?

Efter rökning är gasen den vanligaste orsaken till lugncancer, av den anledningen är det väldigt viktigt med kontinuerliga radonmätningar som utförs på rätt sätt. Det svenska nationella miljömålet för radon lyder: "År 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför skall det säkerställas att: - radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3)".


Vår förening har gjort mätning förut, varför ska det göras igen?

Som beskrivet ovan; radonhalten i en fastighet är inte någon konstant, ett lågt värde för 8 år sedan kan lika gärna ha förändrats till ett skadligt värde idag. Av denna anledning är det sagt att bostadsrättsföreningar ska utföra radonmätning minst vart 10e år.


Vi vill acceptera er offert, hur gör vi nu?

För att gå vidare med oss som leverantör scannar ni den undertecknade offerten och mailar den till order (a) radonima.se

Saknar ni scanner så går det även bra att fotografera offerten och maila till adressen ovan, då gärna med en skriftlig bekräftelse i mailet.


Vem bestämmer vilka/ hur många lägenheter som ska mätas?

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tydliga riktlinjer för hur en radonmätning ska utföras på ett korrekt sätt. Är mätningen inte gjord enligt dessa regler kan det innebära en helt ny mätning och därmed högre kostnad för föreningen. Det värre scenariot är att man genom felaktig mätning missar höga radonvärden och därmed orsakar skada hos de boende i berörda lägenheter.

Ansvaret för radonmätning ligger hos bostadsrättsföreningen styrelse.


Vilka specifika lägenheter som ska mätas är till stor del upp till föreningen men det finns vissa krav som är viktiga att följa...


Hur beräknar man mätningens omfattning?

Vilka och hur många lägenheter som ska mätas i en fastighet bestäms utfrån flera parametrar som Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram.


-Samtliga lägenheter i markplan måste mätas (Lägenheter utan vare sig källare eller garage under)


-Samtliga våningsplan måste mätas


-Finns det flera huskroppar i föreningen så ska samtliga våningsplan mätas i varje huskropp


-Oavsett ovan nämnda punkter måste bostadsrättsföreningen mäta minst 20% av lägenhetsbeståndet och p.g.a. svinn i form av borttappade eller skadade mätare räknar man oftast med att mäta 25-30% av lägenheterna för att inte riskera en helt ny mätning.Hur arbetar Radonima?


Vad innebär vårt arbete vid mätning i er förening?

Vår tjänst syftar till att sköta radonmätningen i sin helhet. Vi planerar, beräknar, installerar samt återhämtar mätinstrumenten, ordnar analys och tar fram protokoll som registreras hos såväl berörda myndigheter som till er i föreningen.

När vi åtar oss ett uppdrag så kommer det utföras enligt ISO 17025 SWEDAC och på så vis godkänt från såväl Strålsäkerhetsmyndigheten som Miljöförvaltningen.


Hur sker analysen?

Radoniva samarbetar med Sveriges ledande, samt av SSM rekommenderade laboratorium för radonmätningar.


Vad betyder ert arbete för oss i föreningen?

Efter överenskommet datum kommer vi att ta oss ut till er och placera mätinstrumenten i berörda lägenheter. Vilka lägenheter som ska mätas bestämmer vi på förhand i samråd med er.

Mätarna placeras på så vis att de inte ska störa de boende, viktigast av allt är dock att de boende inte stör mätarna då de är ämnade att stå stilla under de två månader som krävs för ett korrekt resultat.

Efter mätperioden kommer vi tillbaka och hämtar in mätarna, dessa tas sedan till acckrediterat laboratorium för analys.


Utifrån ovan sammanställs protokoll, detta registrerar vi hos nödvändiga myndigheter och levererar även en kopia till föreningen.


Var finns Radonima?

Radonima har huvudkontor i Lund men finns etablerade och arbetar även i Göteborg och Stockholm med omnejd. Sedan en tid tillbaka arbetar vi endast med förfrågningar via e-mail då det helt enkelt blivit omöjligt att erbjuda kvalitativ hjälp över telefon i takt med ökad efterfrågan av våra tjänster.


Radonima är en del av konsultbolaget Donnercon AB, org 559076-7751, utöver radonmätning arbetar vi även med att hjälpa föreningar och företag att hitta rätt finansiering inför nyinvesteringar/ tillbyggnader samt konsultation kring energieffektivisering.


Ni når oss enklast på info (a) radonima.seinfo (a) radonima.se


VAT: SE559076775101