Om oss

OM OSS


Radonima är ett konsult- och kunskapsföretag som främst arbetar med mätning och utredning av radongas samt gammastrålning i fastigheter för att primärt konstatera förekomsten av radon samt ge förslag till åtgärder vid förhöjda radongasvärden.

 

En trygg partner

Radonima tar hand om hela processen, från att informera, beskriva arbetets innehåll, hur mätningarna går till samt vilken påverkan utredningssarbetet har på fastigheten och dess medlemmar. Vi tar hand nödvändiga myndighetskontakter samt all övrig administration som hör ihop med utredningen.


Vid förhöjda värden

Radonima samarbetar med flertal åtgärdsentrerenörer som kan hjälpa er fastighet att uppnå godkända gränsvärden. Vi kan även vara behjälpliga med ansökan om radonbidrag vid eventuellt förhöjda värden på eran fastighet.

Verksamhetsområden


Radonima är en del av konsultbolaget Donnercon AB, org 559076-7751, utöver radonmätning arbetar vi även med att hjälpa föreningar och företag att hitta rätt finansiering inför nyinvesteringar/ tillbyggnader samt konsultation och lösningar kring energieffektivisering, fuktskador och besiktning av flerbostadshus.


-


Kontakta oss gärna om er förening diskuterar åtgärder som rör något av våra andra affärsområden. Kan vi inte erbjuda en lösning så kan vi säkerligen peka er åt rätt håll i alla fall.


Energieffektivisering

Våra energikonsulter besitter en bred kunskap inom byggnadsfysik, ventilation, drift och värme.

Målet för dessa uppdrag är tydligt; att säkerställa att fastigheten förbrukar så lite energi som möjligt, utan att det går ut över inomhusklimatet.

info (a) radonima.se


VAT: SE559076775101