Hem

Radon, en fråga om folkhälsa 

Höga halter av radon i bostaden kan utgöra allvarliga konsekvenser för de boendes hälsa, framförallt ökar det risken att utveckla lungcancer. Radon är en luktfri gas som kommer in i din bostad från marken, byggnadsmaterial och vatten och det enda sättet att upptäcka den är att mäta radonhalten.
Vi på Radonima planerar, utför och säkerställer analys av mätningen i flerbostadshus med hjälp av ackrediterat laboratorium. I det fall att mätningen visar på för höga värden hjälper vi även till med åtgärder för att få ner värdet och skapa ett säkert inomhusklimat.

 

Radonima kan radon!


PLANERING

Utifrån ert lägenhetsbestånd lägger vi upp en plan för hur många samt vilka av dessa som bör mätas för att säkerställa ett pålitligt värde i fastigheten. Tack vare dessa beräkningar slipper ni mäta samtliga lägenheter och undviker därmed onödiga kostnader.


UTFÖRANDE

Vi kommer ut och placerar mätinstrument i de överrenskomna bostäderna. Boende i dessa lägenheter informeras om var dosorna för mätning placeras samt hur man ska förhålla sig till dem. Efter ca 2 månaders mätning kommer vi tillbaka och hämtar dosorna för analys.


ÅTGÄRD

När dosorna samlats in skickar vi dem till ackrediterat laboratorium för utförlig analys. Vi sammanställer protokoll vilket skickas till såväl er i föreningen som till Miljönämnden. Visar mätningen på höga radonhalter så vägleder vi er i hur föreningen bör gå till väga.


Har ni fått brev från oss?


Om vi skickat brev till er bostadsrättsförening så betyder det att ni befinner er i ett så kallat fokusområde. Dessa är områden där vi ser en kommande implementering av regeringens direktiv gällande radonmätning i flerbostadshus. Vi följer upp samtliga mottagare med personlig kontakt för att säkerställa att ni får den hjälp som behövs.


Sedan den 1 januari 2019 har Sveriges Riksdag beslutat att landets kommuner ska säkerställa regelbunden mätning, samt eventuella åtgärder, av radonhalten hos hyres- och bostadsrättsföreningar.Så går mätningen till


Vi tar hand om planering, vilka lägenheter som bör mätas samt informerar berörda lägenhetsinnehavare. Därefter går processen till på följande sätt:

1

Vi kommer och placerar ut mätinstrumenten i berörda lägenheter.


Antalet lägenheter som mäts baseras på det totala bostadsbeståndet, antal huskroppar samt hur många lägenheter som är belägna i markplan.

2

I enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens direktiv pågår mätningen mellan 2-3 månader..


Mätinstrumenten gör inget ljud. tar liten plats och placeras ut på ett vis som inte stör de boende, i all möjlig mån.

3

Efter mätperioden kommer vi illbakat och hämtar  mätdosorna , de skickas sedan vidare till ackrediterat laboratorium för analys.

För detta samarbetar vi med Europas ledande laboratorium inom området.

4

Utifrån analysen sammanställs protokoll som redovisas hos berörda myndigheter samt föreningen.


Vid för höga radonvärden hjälper vi er med vidare åtgärder.


Om analysen visar nivåer över godkänt gränsvärde

 

Visar mätningen att ni har förhöjda radonvärden i fastigheten så kan man förbättra inomhusmiljön på olika sätt. Beroende på radonkälla kan vi vägleda er kring hur ni bäst löser problemet. Våra konsulter och funktionskontrollanter kan hjälpa er att hitta varifrån radonet kommer och ge förslag på åtgärder.


Radon från marken kan åtgärdas genom att man tätar sprickor och otätheter i husets grund för att undvika att markluften sugs in i huset. Man kan också behöva skapa ett undertryck under huset – med hjälp av en radonsug eller en radonbrunn – samt förbättra husets ventilation.


Radon från vattnet kan ofta åtgärdas genom installation av en radonavskiljare. Denna luftar ditt vatten så att en stor del av radonet försvinner.

Radon från byggnadsmaterial – här gör man en avvägning mellan att byta ut materialet i de väggar som inte är bärande, täta väggarna med radontapet eller puts – eller att förbättra husets ventilation.

Vill ni mäta radon eller ha hjälp med åtgärder?


Om oss

Radonima är ett konsult- och kunskapsföretag som uteslutande arbetar med miljöteknisk mätning och utredning i fastigheter för att säkerställa en trygg boendemiljö samt ge förslag till åtgärder som kan förbättra den.

 

En trygg partner

Radonima tar hand om hela processen, från att informera, beskriva arbetets innehåll, hur mätningarna går till samt vilken påverkan utredningssarbetet har på fastigheten och dess medlemmar. Vi tar hand nödvändiga myndighetskontakter samt all övrig administration som hör till utredningen.


Vid förhöjda värden

Vi har certifierade radonutredare som försöker ta reda på varför er fastighet uppvisar höga värden - för att därefter ta fram en åtgärdsplan som säkerställer en säker inomhusmiljö.
Knappa in era uppgifter nedan så hör vi av oss så snart som möjligt!

Hej!För snabbast möjliga återkoppling ber vi er fylla i kontaktformuläret, vi hör då av oss inom kort.


För specifika offertförfrågningar kan ni med fördel skriva vilken förening det gäller, antal lägenheter samt antal huskroppar. 


Det går också bra att maila oss:

info (a) radonima.se

 
 
 
 

info (a) radonima.se


VAT: SE559076775101